DALLAMA

2015-11-20 17:23:00

Ö küz gibi hep bakar ya ra B Z ehirli yılan gibi bakar insan A K öpekçe ısırır çare bulmaz cerra H A nırır o  hep insanların arkasınd A N e güzeldir konuşması sanki anırı R     B ir başkadır konuşması snki söylüyor m Ö      A rı gibi uçar insanın başında yapar  vız vı Z      H ırıldar  hep insan zan eder  sanki  köpe K     A t gibi  kişner  hep  insanların   karşısınd A    R ahatsız  olur  sinek  gibi  uçtuğu  zama N B ir şaka yapsan artık  çıksan söylesen b Ö A cı çekilir öllümdür sensiz  asla yaşayama Z H ep acıızdırap  doludur sensiz kalpler kırı K A ğlar yürek acısını içine atar insan sen olmayınc A R azı olmaz hayata sensiz yaşamak istemez insa N ... Devamı

:)

2015-11-20 16:20:00

B ir başkadır anlaşılmaz sesi anlaşılır m Ö A rı  gibi   durmaz  sokmak  için  yapar  vız  vı Z H er  an  başında   yapar  vız  vız  sanki  sine K A nıran eşeklere  benzer  sesi  o   konuşunc A R ahatsız olmaz havlasada sesinden insa N Devamı

YAVUZ SEVİM

2015-11-02 19:44:00

Y aşanmak   istemez  zor   alınır   onsuz   nefe S A cı  duyar  hayatta  insan  yanında  görmeyinc E V azgeçilir hayatta onsuz anlam taşımaz söyle V U nutur  insan hep onun yanında acıyı keder İ Z or gelmez güzeldir onun yanında yaşa M Devamı

GÜLTEKİN

2015-11-02 19:37:00

G özler onu arar dualarda söylenir dönsün ya ra B Ü zülür kahr olur insanlar onu yanında görmeyinc E L anet edilir onsuz hayata olmadığında zor yaşanı R T ahammül edilmez hayata onsuz istemez hiç bişey İ E n güzeldir onun  içinde  olduğu  konuşma  söyle V K ahr ederler  yaşamak  istemezler   onsuz  hayatt A İ laca gerek kalmaz onun yanında deva bulur insa N N e güzel yaşanır mutludur onun yanındaki yaşam Devamı

MEHMET SEVİM

2015-10-18 12:43:00

M utludur hayat seninle alınır rahat nefe S E n mutlu anları hep yaşar insan seninl E H ep seni seven yürekler olur alev   ale V M utlu sayar hep insan görünce sen İ E n güzeldir hep  yanında olan yaşa M T ahammül edilmez sensiz hayata Devamı

ÖZKAN BAHAR

2015-10-03 16:10:00

B ir şaka gibi çıksan vede yapsan  b Ö A cı ah çekilir sensiz  asla  yaşanma Z H ep sensiz acıyla yaşanır  kalbi  kırı K A h çeker hep yürekler sen olmayınc A R azı olmaz asla sensiz hayata insa N Devamı

D&D

2015-10-03 15:39:00

D eğerlidir  gönülde   ondaki   a  D O lmaz   hayat  görmedikçe  on  U Ğ  gibi onsuz yanlız ederler ala  Y U cuzdur onun olmadığı katalo  G Ş enlenir hep insan görünce on U Devamı

ÖZKAN

2015-10-01 14:42:00

Ö lümdür hep onsuz hayat ya ra B Z an edilmesin yaşanı olmayınc A K ahr olunur onsuz hep çekilir a H A cı  doludur  hayat  o  olmayınc A N asıl düşünülür onsuz yaşanılı R Devamı

YÜCEL

2015-10-01 14:01:00

Y ıkılır dünyalar  onsuz  alınmaz  nefe S Ü zgündür hep  insan onu görmeyinc E C an  o   olmadan   nasıl  rahat  yaşa  R E n büyük acıdır ızdıraptır o olmayınc A L anet  eder  insan  onsuz hayata  he P Devamı

sarı MELEK

2015-09-27 15:46:00

Z ehirdir acıdır  onsuz hayat  ya  ra B E lem kederdir hayat  olmayınca   O Y ıkılır  dünyalar   onsuz  yaşanma Z N asıl  mutlu  olur  her onsuz bire Y E n  mutlu  anları  yaşanır  görünc E P arçalanır asla rahat etmez gönü L Devamı

ÖZDEMİR

2015-09-26 11:24:00

Ö lümdür hayat onsuz heder olur insa N Z ehir acıdır hep hayat onu görmeyinc E D emir bile incelir onun önünde olur sa C E n güzeldir mutludur  onunla olan yaşa M M utlu olu onu görünce insan unutur keder İ İ nsana çöplükte onunla olunca olur  sara Y R ahata huzurakavuşur insan onu görünc E   Devamı

beni görünce SALDIRI moduna geçenler

2015-09-24 11:22:00

size karışmıyorum MUHATTAP bile olmamaya çalışıyorum diye beni görünce hemen saldırmak isteyenler: KÖPEKlerin dostluğu önlerine KEMİK atılana kadardır misali MUHATTAP bile olmuyorum sizinle insanlar konuşarak sorunları çözer HAYVANlarda kavgayla çözer düştükten sonra kuvvetim azalmış biliyorsunuz ERKEKlik ADAMLIK kavgayla dövüşle olsaydı bütün HAYVANlar ADAM olurdu Devamı

güz gülleri gibiyim hiç BAHAR yaşamadım

2015-09-24 11:19:00

kış olan gönlüme bir türlü BAHAR gelmedi Devamı

beni görünce saldırı moduna geçenler

2015-09-24 11:11:00

size karışmıyorum MUHATTAP bile olmamaya çalışıyorum diye beni görünce hemen saldırmak isteyenler: insanlar konuşarak sorunları çözer HAYVANlarda kavgayla çözer düştükten sonra kuvvetim azalmış biliyorsunuz ERKEKlik ADAMLIK kavgayla dövüşle olsaydı bütün HAYVANlar ADAM olurdu Devamı

süper ikili

2015-09-21 15:55:00

N emli  gözlerle  bakılır  hep dünyaya olmayınca O U nutulur mutluluk  huzur  p olmadan   yaşanma z R azı  olunmaz   onun   olmadığı  yaşama  hayat A T üm herşey işkence  gibidir onsuz  olmaz    lisa N E n güzeldir kahr   ederler  onsuz hayatı   yaşam I N e yapılabilirki onsuz olmaz düzen hayat yaşa M   Devamı

çaylar olur sALLAMA en güzel DALLAMA

2015-09-19 14:58:00

B ir şaka gibi çıksan yapsa yapsan bir b Ö A cı çekilir sensiz  hayatta asla  yaşanma Z H ep ızdırap acıdır sensiz yaşanır kalbi kırı K A sla gözlerden yaş dinmez sen olmayınc A R azı olmaz sensiz yaşamaya hayata insa N Devamı

BİRİCİK AŞKIMA

2015-09-19 13:26:00

B ir mecnuna döndüm ben olmadığın  hayatt A İ smin  yüreğim e kalbime  nakış gibi   işlenmi Ş R azı olamam acıyla  sensiz yaşarım kalbi kırı K İ dare edemem ben kahr ederim sensiz hayat I C ız eder yüreğim acı  ızdıraptır sensiz hayatı M İ nan AŞKIM  senin yanında alır rahat en nefe S K ahrederim ben sensiz olan  yaşamayı hayat I Kahr olurum sensiz yaşayamam olmayınca  se N Devamı

NURTENli arkadaş

2015-09-18 18:07:00

G özlere yaş dolar onsuz     yaşayamaz   insa N Ü zgün olur dünyalar yıkılır     göremeyince on U L anet eder hayata insanlar  onsuz    zor yaşa R T atlıdır güzeldir  hep onula olan yaşam  haya T E n güzel sayarlar hayatı yaşamayı onu görünc E K ahr eder onsuz hayata işkence gibi bakar insa N İ laçtır herkese gÖZLERİ görünce kalmaz sÖZLERİ N eticesi güzeldir hep onun içinde  olduğu hayatt   Devamı

karşılıksız AŞKIMsın

2015-09-16 15:48:00

S anma sana olan AŞKIM geçici tutku   heve S A şkı sevdayı tanıdım ben  ilk seni     görünc E D ünyalar  sana  feda  olsun yeter ki sen  se V E n güzeldir işlenmiş kalbime  sendeki o    a D C anım feda olsun yeterki göreyim hep   sen İ E y gülyüzlü YARİM sensin  yaşama  sebebiM Devamı

DALLAMA

2015-09-13 13:53:00

Ö lümdür ızdıraptır  onsuz hayat ya ra B Z ülümdür herşey hayatta o olmayınc A K ahr olur insan onsuz hep  çekilir  aH A kar  gözlerden yaşlar  o   olmayınc A N  edensiz  onsuz akar göden  yaşla R  Devamı

muhteşem İKİLİ

2015-09-13 13:32:00

N emli gözlerle bakılır hayata olmayınca O U zak olur mutluluk onsuz asla  yaşanma Z R azı  olunmaz   onsuz hayata   yaşamay A T üm mutlulukları güzellikleri onunla  insan N E lem ızdırap dolu geçer hep onsuz hayat N ehir gibi akar gözden yaşlar o olmayınca Devamı

DALLAMA

2015-09-12 11:55:00

Ö nemsizdir onun olmadığı hayatta yaşamak ya ra B Z ehir  acı  kederdir  yaşam   dünülmez  o  olmayınc A K elimeler dolanır lal olur insan  onsuz  hep çeker a H A cı keder ızdırap  göz yaşlarıyla  bakılır onsuz  hayat A N asıl olabilir ki düşünülmez onsuz hayata  zor yaşanı R Devamı

hekes insan sANKİ odur gerçek kANKİ

2015-09-01 19:03:00

R ahat olmaz  onsuz hep yaşanır  kalbi  kırı  K I sınılmaz  hayaya   dünyaya    olmayınca      O  Z ehir doludur ızdıraptır  hep    onsuz    haya T A cı çekilir  hep yaşanmaz   onsuz      hayatt  A A kar gözlerden  yaş yaşayamaz onsuz insa N Devamı

Fotoğraf

2015-09-01 18:04:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

beni görünce saldırı MODUNA geçenler

2015-08-29 10:19:00

ben karışmadığım için hemen HAVLAYAN KÖPEKler varya size karışmıyorum  beni görünce saldırmak isteyen hayvanlar size bu söz çok iyi KÖPEKLERİN dostluğu önlerine KEMİK atılıncaya kadardır  size karışmıyorum hayvanlar kavga eder sizlerde hayvanoğlu HAYVANlar gibi saldıırmaya çalışıyorsunuz..... sizinle muhattap olan yok doğrudur düştükten sonra kuvvetim eksilmiş eski kuvvetim yok ama sizler yinede beni görünce KÖPEKler gibi saldırmaya çalışacaksınız Devamı